Környezeti szempontok beépítése az energiarendszerek fejlesztési programjaiba CLEAN-kWAT

A projekteredmények ismertetése és kamatoztatása

A célcsoportokra gyakorolt hatások:

 • Az ökoszisztéma koncepciójának megismerése, a környezettudatosság növelése
 • Innovatív, ECVET-alapú modell biztosítása a szakképzési és szakoktatási képesítések meghatározására az energiaellátó szektor szakembereinek
 • A tudás, a készségek és a tágabb kompetenciák fejlesztési útjának bevezetése
 • A formális és informális keretek között szerzett képesítések átviteli és elismerési mechanizmusának kialakítása
 • A mobilitási folyamatok modelljének kialakítása, ezáltal segítve elő a képesítések átvitelét és a munkaerő mobilitását
 • Innovatív (a zöld szempontokat is magába foglaló) rendszerszintű megközelítés biztosítása az energiaellátásban dolgozó szakemberek szakképzési és szakoktatási tanulási útjaihoz
 • Nemzeteken átívelő ECVET-alapú, a tanulási eredményekre és kombinált oktatásra épülő tanulókörök kialakításának javaslata
 • Innovatív tartalom szolgáltatása az aktuálisan fontos alapvető/gyakorlati ismeretek terén az energiaellátáson belül, jelentős ökológiai (környezetvédelmi) értékkel
 • Energiaellátási stratégia és eredmények beépítése a nem formális szakképzés és szakoktatás elismerésébe, a munkahelyi képzések ösztönzése
 • A képesítések meghatározásának innovációja az EKKR elveinek alkalmazásával
 • A mobilitási folyamatok javítása és ösztönzése jobb zöld strukturálás, dokumentáció és Európán belüli kapcsolatok segítségével.

A releváns döntéshozók hatása a tiszta energiaellátásban és a kapcsolódó ágazatokban a következőkön alapul:

 • A célzott szektorok szakképzési és szakoktatási szakembereinek képzési lehetőségeinek javítása
 • Az energiaellátási ágazat kutatás-fejlesztési tevékenységeinek továbbfejlesztése környezeti szempontból megfelelő technológiák terén
 • Az új, környezetbarát alternatív energiaforrásokra irányuló kutatás-fejlesztési tevékenységek továbbfejlesztése
 • Hálózat kialakítása az ECVET-alapú projekteredmények átvitelére és végső felhasználásuk biztosítására
 • Támogatási rendszer kialakítása workshopokkal, vizsgaalkalmakkal és a partnerek munkaerőfejlesztési tapasztalataira épülő útmutatókkal
 • Az élethosszig tartó tanulás rugalmas alapjának biztosítása az ágazati/országos szükségleteket figyelembe vevő minőségi fejlesztésekkel
 • A kapcsolódó ágazatokba tartozó szervezetek bevonása a CLEAN-kWAT hosszú távú tevékenységeibe a munkavállalás és a munkahelyi képzések javítása céljából
 • A szakképzési és szakoktatási képesítések meghatározásának elősegítése és javítása, a különböző ágazatok és területek közötti különbségtétel elősegítése
 • A tanulási eredményeken alapuló program rugalmasságának segítségével a tanulási eredmények meglévő meghatározásainak integrálása
 • Az európai intézkedések ötvözése ágazati szinten a képesítési keretrendszerek meghatározási és tanúsítási folyamata terén a zöld energiaellátásban
 • Hozzáférés biztosítása az ágazat szükségleteit kielégítő erőforrás-adatbázishoz

A CLEAN-kWAT projekt az alábbi lépésekkel kívánja elérni a célközönséget:

 • Projekthonlap és logó létrehozása
 • A projekt Facebook oldalának kialakítása, valamint további webes jelenlét (LinkedIn, Twitter, Flicker)
 • Szakmai workshopok szervezése a partnereken kívüli intézményeknél
 • Projektszemináriumok szervezése
 • Hálózati adatbázis kidolgozása
 • Projekt-DVD létrehozása
 • A dokumentumfilmek feltöltése YouTube-ra
 • Offline és online stratégia kialakítása
 • A szerzői jogok meghatározása