Környezeti szempontok beépítése az energiarendszerek fejlesztési programjaiba CLEAN-kWAT

A projekt témája „az energiarendszerek, köztük a megújulók hatásai a környezetre és a természetre”. A célcsoportok az energiarendszerek tervezői (mérnökök), ipari mérnökök, építőmérnökök és a fenti szakmákat tanuló diákok. Az energiarendszerek, köztük a megújulók is hatással vannak a környezetre és a természetre, a mérnökök és mérnökjelöltek ismeretei hiányosak az ökoszisztémák és az ökológiai mechanizmusok terén, a képzési anyagok és technikák nem térnek ki megfelelő mértékben ezekre a kérdésekre az energiarendszerek tervezési folyamatainak műszaki kérdései mellett – mindezek miatt szükség van a környezeti megfontolások mélyebb szintű integrálására a képzésekbe. Ennek fényében a projekt célja, hogy az energiarendszerek tervezőit és a diákokat tájékoztassa az ökoszisztémák és a természet sérülékenységéről és érzékenységéről.

A CLEAN-kWAT projekt tágabb témákat felölelő interaktív, tudásbázis-modell szerint strukturált e-learning felületet biztosít az ECVET és az EKKR műszaki specifikációi szerint kialakított innovatív képzésekhez. A fenntartható, környezetbarát erőforrás-gazdálkodás a projekt egyik központi témája. Ez lehetővé teszi az ECVET-en alapuló tananyagok elterjesztését Európában a digitális felület segítségével. A projekt a képzés résztvevőinek képességeit a képzési program nyomtatott és elektronikus verzióinak segítségével növeli. Javítja a kommunikációt a CLEAN-kWAT célokért tenni kívánók és az EU ECVET intézményei között.

Projektünkben az EKKR és a szakképzések összehangolását célzó programok európai eszközeit használjuk. A projekt Európán átívelő EKKR-alapú képzési modellt kínál a tanároknak, oktatóknak, pályaválasztási tanácsadóknak, iskola- és intézményvezetőknek, döntéshozóknak, amely segíti őket és elmélyíti tudásukat abban, hogy a CLEAN-kWAT anyagokat és eszközöket felhasználják az oktatás során és integrálják a szakképzési helyszíneken. A projekt továbbá a célzott szakemberek képzésével elősegíti az innovatív képességek és a vállalkozói szakértelem fejlesztését. A projektben a környezeti megfontolásokat az energiarendszerek fejlesztésébe integráló hagyományos tankönyv mellett honlap és e-learning felület is helyet kap, amely az elkészített dokumentumfilmeket (műszaki ismeretekről szóló rövidfilmeket) is felhasználja.

A CLEAN-kWAT az Európai Képesítési Keretrendszerre (EKKR) épülő modellt használja az erőforrás-gazdálkodásban a szakképzésben és szakoktatásban dolgozó szakemberek támogatására, alapjául a tanulmányi eredmények és a képesítések meghatározásának rendszere szolgál. A projekt növeli az energiarendszer-mérnökök környezettudatosságát, lehetőséget adva a további fejlődésre és a szakértők szabad mozgására az egész Unióban. A szakképzési képesítések meghatározásával összhangban fontosabbá válik a CLEAN-kWAT munkaalapú képzése az iparágban az EU-országokban.

A CLEAN-kWAT projekt átláthatóan kezeli a tanulási eredmények rendszerezését és az átvihető képesítési dosszié megalkotását az EKKR-rel összhangban. A strukturális újítás mellett a modell alapját képező tanulási eredmények aktuális és konkrét, társadalmilag és gazdaságilag jelentős hatással bíró tartalommal egészülnek ki.

A projekt fő célja stratégiai partneri keretrendszer kialakítása a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő energiaellátó szektor fenntartható fejlődése terén, ami egy közös, európai szintű kompetenciaalapú szakképzési modell létrehozását eredményezi. A modell az EKKR keretrendszerét és a partnerországokban működő nemzeti modelleket, módszereket és tapasztalatokat veszi alapul.

A CLEAN-kWAT képzési modellt a projekten belül teszteljük annak biztosítása érdekében, hogy gyakorlati kontextusban is működik az intézményi tantervekkel összhangban és illeszkedik a különböző országok képzési rendjébe. A kialakított modell fenntarthatóságának érdekében további képzési anyagokat és tanulási felületeket hozunk létre.