Környezeti szempontok beépítése az energiarendszerek fejlesztési programjaiba CLEAN-kWAT

Szellemi termékek

  • Országos tanulmányok a tiszta energiarendszerek fejlesztésével és fejlesztőivel kapcsolatosan az EKKR és ECVET rendszerek viszonylatában
  • „Környezetvédelmi megfontolások integrációja az energiarendszerek fejlesztésében” könyv
  • Dokumentumfilmek (rövidfilmek)
  • Tudás, készségek és tágabb kompetenciák tanulási eredményekkel az egyes szakmákhoz
  • E-learning portál energetikai, környezetvédelmi és európai témákkal

A projekt célja kölcsönös kooperáción alapuló partneri kapcsolatok kialakítása formális/informális oktatást nyújtó egyetemek, szakképzési központok és KKV-k között, illetve innovatív, munkaközpontú képzési eszközök kialakítása, lehetőséget nyújtva arra, hogy a képzés a környezeti szempontból megfelelő technikákat jobban közvetítse. A kombinált oktatási modellen (b-learning) alapuló CLEAN-kWAT tanulási eredmények hozzájárulnak az „Új munkahelyekhez szükséges új készségek” stratégia megvalósításához országos és uniós szinten. Ez a tanulási eredményekre épülő program tudásalapú részével érhető el, amely az energiaellátás témájával foglalkozik, ami kulcskérdés a török gazdaság és társadalom szempontjából. A tanulás kompetenciaalapú megközelítésének bevezetése továbbá várhatóan átalakítja a munkaerő struktúráját, zöld készségekkel és kompetenciákkal ruházza fel a munkavállalókat, ami a munkáltatók és a társadalom számára is vonzó. Nő a résztvevők környezettudatossága. Így egyszerre teljesülnek a gazdasági és környezetvédelmi célok, és a nemzeti szakképzési és szakoktatási rendszer hatékonyabbá, a résztvevők számára vonzóbbá válik.

A Konzorcium nyolc – törökországi, spanyolországi, magyarországi, szerbiai és németországi – szervezetből áll. Szakképzési és szakoktatási rendszerükben szükség van a képesítések átláthatóságát biztosító mechanizmusokra és eszközökre, a nemzeti képesítési keretrendszerek összehangolására az EKKR-rel. Az egységesen elismert tanulási eredményeket a képesítési egységek alapelemeként alkalmazó CLEAN-kWAT program megfelelő eszköz a javasolt rendszerszintű modell bevezetésére a különböző országokban. A CLEAN-kWAT projekt új megközelítést nyújt a meglévő képzések tanulóközpontúvá tételéhez. A szakképzés és szakoktatás ilyen módon való átalakítása az Európai Unió oktatási rendszerének egyik elsődleges célja, és az egyes országok is a rendszer átalakításán dolgoznak (a Konzorcium tagországaiban más-más mértékben). A tapasztalatok összegyűjtése, különösen az egymással szomszédos országokban, várhatóan hozzáadott értéket teremt, mivel a munkaerő-mobilitás és a közös tapasztalatok megosztása tartós hatást és gyakorlati alkalmazást biztosít.